Členové klubu

Jarmila Teglová - předseda fotoklubu

Růžena Odehnalová - mapový referent

Karel Báča

Ing.Ludvík Drholec

PhDr.Jiří Cicvárek

Jana Hojačová

Marie Himmelová

MUDr.Dagmar Hrubá 

Ing.Milena Hurytová

Karla Chvátilová

Milan Konečný

RNDr.Jana Paláčková, CSc.

Ing.Pavel Štěpánek 

Jiří Vaněk

______________________________________________________________________ 

Sadovská Stanislava - webové stránky / nečlen od 1.7.2019 /