Členové klubu

Sadovská Stanislava - předseda klubu, webové stránky

Odehnalová Růžena - mapový referent

Hrubá Dagmar MUDr. 

Báča Karel

Drholec Ludvík

Hurytová Milena, Ing.

Cicvárek Jiří PhDr.

Štěpánek Pavel Ing.

Teglová Jarmila

Konečný Milan

Vaněk Jiří

Matulová Jindra