Členové klubu

Teglová Jarmila - předseda fotoklubu

Odehnalová Růžena - mapový referent

Báča Karel

Drholec Ludvík

Cicvárek Jiří PhDr.

Hrubá Dagmar MUDr. 

Hurytová Milena, Ing.

Konečný Milan

Štěpánek Pavel Ing. 

Vaněk Jiří

 

 

______________________________________________________________________ 

Sadovská Stanislava - webové stránky / nečlen od 1.7.2019 /