Foto - soustředění v Podyjí 21.5. - 24.5.2018

28.05.2018 21:39

Jak již je tradicí v měsíci květnu jsme vyjeli na foto - soustředění, tentokrát znovu do Podyjí se základnou v Šafově v penzionu Sola. Odtud jsme pak vyjížděli do blízkého okolí kolem řeky Dyje na České i Rakouské straně. Z Brna jsme vyjížděli každý v jinou dobu a cestou jsme pak navštívili a fotografovali zajímavá místa, např. Znojmo, Jaroslavický zámek a rybník, technickou památku - vodní mlýn ve Slupi, větrný mlýn v Lesné a pod. První den tedy fotografoval každý samostatně, na společné focení jsme vyrazili až navečer po příjezdu do Šafova. Fotografovali jsme nejen přímo v obci, na židovském hřbitově, ale hlavně okolo rybníků.

    

Znojmo

    

Dyje ve Znojmě                                                                         Jaroslavice

         

Jaroslavice                                                           Lesná                                                         Cornštejn

    

Vodní mlýn ve Slupi

    

Šafov

   

židovský hřbitov                                                                     Celniční rybník

Druhý den jsme jeli do 12 km vzdáleného malebného městečka na Dyji obklopeného lesy - Drosendorfu. Městečko  je obepnuto 1,7 km dlouhými hradbami, které přerušují jen dvě brány a ohraničují věže. Domy mají většinou barokní fasády.

    

Drosendorf

Dále jsme pokračovali na zříceninu hradu Eberstein a cestou jsme zastavili u panského statku Primmersdorf, který je však v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.

    

Primmersdorf                                                                                      Eberstein

Na oběd jsme přejeli na českou stranu do nejbližšího městečka Písečná a pak se opět vrátili na Rakouskou stranu do 15 km vzdáleného městečka Raabs. Protéká jím řeka Dyje, která ho dělí na tři části. Nad Dyjí se tyčí středověký hrad Raabs an der Thaya. Dříve se jmenoval Ratgoz, česky Rakús a od něj se vyvinul český název pro celé Rakousko. Z Raabs jsme pokračovali na mohutnou zříceninu hradu Kolmitz, která je volně přístupná. Zpět jsme se vraceli kolem rybníků a kláštera v Gerasu přes Landau do Šafova.

    

                                                                                     Raabs

    

Raabs                                                                                                  Kolmitz

Třetí den vedla naše cesta do Maříže, kde se vyrábí originální keramika. Dále jsme pokračovali krajinou České Kanady, která poskytuje zajímavé scenérie krajiny s rybníky. Jejím centrem je Český Rudolec se zchátralým zámkem stejného jména. Zde jsme poobědvali v soukromém pivovaru a jeli fotografovat do malebného města Slavonice. Tam naše putování tento den končilo a vraceli jsme se zpět do Šafova. Cestou jsme se zastavili ještě v Podhradí nad Dyjí u domu Lubo Kristka - surealistického sochaře, malíře a akčního umělce. Na střeše jeho malířského ateliéru můžete vidět klavír balancující na jedné noze a v okolí další sochy, tzv, Podyjskou Glyptotéku.

    

Podhradí                                                                                                    Maříž

    

Česká Kanada

    

Česká Kanada                                                                       Český Rudolec

    

Slavonice

Poslední den jsme se po snídani vypravili zpět na cestu do Brna. Pobyt se nám vydařil, počasí nám přálo a nafotili jsme také plno zajímavých snímků. Možná některé z fotografií pořízených na soustředění uvidíte na nějaké naší další výstavě                                                                                                                                                        Stanislava Sadovská