Foto - soustředění ve Vříšti 20.května - 23.května 2019

25.05.2019 21:56

Na jarní foto - soustředění jsme se po třech letech opět vypravili na 4 dny do RS FSI ve Sněžném - Vříšti. Na místo soustředění jsme jeli každý po své trase a cestou fotili i když nám počasí nepřálo a byl vytrvalý déšť. Jedna ze skupin jela přes Tišnov a Sejřek, kde cestou fotili hrad Pernštejn a pokračovali pak přes Nedvědici, Chlébské, Štěpánov, Bystřici nad.Perštejnem do Karasína a ke kostelíku ve Vítochově. Ne vždy se cestou podařilo něco nafotit pro silný déšť nebo mlhu. Na oběd jsme se stavili tradičně v Maršovicích na Maršovské rychtě a pak pokračovali na ubytování do Vříště..

  

Pernštejn

  

Vítochov

Po ubytování a krátkém odpočinku se i počasí umoudřilo a šli jsme fotografovat do blízského okolí rekreačního střediska.

  

Fotografie z Vříště a okolí

  

  

Druhý den jsme jeli na exkurzi do skláren Svoboda AGS v Karlově, kde jsme sledovali a fotografovali skláře při práci a navštívili prodejní galerii skla. Ze skláren jsme jeli na krátké focení k rybníku Velké Dářko a na oběd do Škrdlovic. Po obědě jsme dále pokračovali do zámku ve Žďáře nad Sázavou, k poutnímu kostelu na Zelené Hoře a stavili se ve VPR Krátká.Tento den nám počasí přálo a na ubytování jsme se vrátili všichni unavení.

  

  

       

  

Velké Dářko

  

Škrdlovice                                                                                  zámek Žďár nad Sázavou

        

  

  

Zelená Hora

  

  

VPR Krátká

Třetí den našeho pobytu panoval již od noci velmi silný déšť a vítr, tak jsme se rozhodli navštívit Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě. Galerie je umístěna v bývalém zámku. Mohli jsme zde obdivovat díla Jana Štursy, Vincence Makovského, grafiku Františka Dörfla, kresby Bohuslava Martinů, kamenné sochařské objekty Jiřího Vašici. Dále v obrazárně průřez tvorbou malířů Vysočiny - např.obrazy Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora , Bohdana Laciny a dalších malířů, kteří měli k Vysočině vztah. V zámeckém kabinetu byla expozice věnovaná novoměstskému zámku, v zámecké mansardě výstava skla k 80.narozeninám pana Jaroslava Svobody, jehož sklárnu jsme předchozí den navštívili. Na oběd jsme se stavili opět v naší oblíbené Maršovské rychtě a pro stálou nepřízeň počasí se vrátili zpět do místa našeho dočasného pobytu.

  

  

  

     

Poslední den nám na cestu k domovu opět pršelo a foukal vítr, tak jsme jen krátce fotili na Jimramovských Pasekách a u rybníků v Jedlové. I přes nepřízeň počasí se nám pobyt vydařil a přivezli jsme si nejen spoustu fotografií, ale i nových zážitků.                                                                                                                                                                                                    Stanislava Sadovská

  

Jimramovské Paseky                                                          Rybníky v Jedlové