Foto - soustředění ve Vříšti 26. - 29.května 2014

01.06.2014 17:05

Protože členové klubu propadli kouzlu zvanému fotografování, tak jsme poslední květnový týden vyrazili na 3,5 denní pobyt do oblasti Žďárských vrchů. Ubytováni jsme byli v krásné roubené chalupě patříci VUT FSI v obci Vříšť, která je součástí Sněžného. Byl to náš výchozí bod, ze kterého jsme podnikali výlety do blízkého okolí. Každý jsme přijížděli jinak a v jinou dobu, tak po ubytování bylo první odpoledne s volným programem. Ne každý fotí všechno, tak někteří se vydali po toku řeky Fryšávky do Líšné a na Jimramovské paseky, zdatnější se vydali na skály a zříceninu hradu Štarkova, někteří se vydali na Líšenský dvůr nebo do Sněžného. Bohužel se přihnala bouřka, tak se někteří vrátili promáčení. Večer jsme pak společně probrali, co kdo zajímavého cestou objevil, nafotil a naplánovali jsme si co podnikneme další den.

  

    

Druhý den jsme dopoledne navštívili městys Jimramov. Městská památková zóna zahrnuje historické jádro obce tak, jak se vytvářelo od svého vzniku ve 13. století v prostoru kolem náměstí, zámku a kostela. V 17. stol. se stal Jimramov kulturním centrem evangelíků. Je zde mnoho zajímavostí - Radnice, zámek a hrobka Belcrediů, evangelický a katolický kostel, v bývalém klášteře rehabilitační ústav pro děti po obrně - cvičení Vojtovou metodou, rodný dům bří.Mrštíků, rodný dům Jana Karafiáta - autora knihy Broučci, horní škola s výstavní síní, evangelická fara, dva mlýny atd. Po obědě v penzionu Jimram jsme se vydali na nejvyšší bod v okolí - 3 km vzdálený skalní útvar Prosička. Skálu tvoří členitý rulový hřeben a na jeden z bloků je možno vystoupit zajištěnou cestou se zábradlím a řetězy. Z vrcholku skály na kterém stojí kříž je daleký výhled do údolí řeky Fryšávky i na okolní kopce. Za dobré viditelnosti je možné spatřit i Sněžku nebo Orlické hory. Po návratu večer na ubytování začalo pršet, tak jsme si připravili večeři a strávili další příjemný večer v útulném  prostředí roubenky. Také jsme si naplánovali, co podnikneme další den, pokud nám bude počasí přát...

 

 

Předposlední den našeho pobytu jsme se vydali do nedaleké obce Krátká, která je vyhášenou památkovou rezervací - vesnickým skanzenem. Je zde zachována řada původních stavení, která jsou stále obývána a všechny objekty jsou využívány. Krátká naučná trasa má 15 zastavení. Obec má 24 stálých obyvatel a dále se nerozšiřuje, takže nová výstavba nenarušuje původní ráz vesnice. Pak jsme se vydali fotografovat do další malebné obce - Samotín. Samotín je jedním ze sídel, které vznikly na území bývalého novoměstského panství až v poslední fázi kolonizace, a to na počátku 18. století. Do té doby bylo území, na kterém se nachází Samotín, zalesněno a patřilo pod správu rychtáře v Německém (dnešní Sněžné). Samotín je typickým příkladem sídla s rozptýlenou zástavbou. Obytná stavení (některá ještě dnes roubená) byla situována přímo do obdělávaných pozemků a jsou nyní obklopena na jaře bohatě rozkvétajícími loukami. Další naše cesta vedla do Fryšavy na oběd. Po obědě jsme pokračovali na Tři Studně k rybníku Sykovec a po kratší procházce po jeho břehu jsme se vrátili zpět do Fryšavy. Odtud jsme jeli zkratkou k rybníku Medlov. Počasí nám přálo, tak i zde jsme udělali řadu snímků. Z Medlova jsme pokračovali směrem na Kuklík, dále do Horní Vříště s malou zastávkou a pak do místa našeho ubytování. Poslední večer byl rozlučkový a také jsme plánovali další společné akce a činnost našeho klubu.

  

  

 

Poslední den pobytu od rána pršelo, tak jsme se po snídani pomalu chystali na cestu do svých domovů. Odjižděli jsme různými směry s pocitem příjemně strávených dnů v malebné části Vysočiny dobrém kolektivu. Někteří se vraceli domů přímo přes Nové Město na Moravě, někteří jeli ještě fotit cestou zpět přes krásné vyhlídky u Ubušína, Sulkovce a kolem Vírské přehrady.

Poděkování patří nejen VUT FSI, která nám pobyt ve svém zařízení umožnila, paní správcové, která se o objekt a návštěvníky vzorně stará a v neposlední řadě i všem účastníkům fotosoustředění za přátelství a pomoc méně zdatným fotografům.Také všem motorizovaným za dopravu ostatních účastníků na pobyt i dopravu během celého pobytu.                                                                                           Stanislava Sadovská