Návštěva kláštera a záchranné stanice dravců v Rajhradě

05.05.2014 23:36

Dne 28. dubna 2014 jsme navštívili klášter benediktinů v Rajhradě, především jeho západní neopravené části - prelaturu a opatskou rezidenci

Prostory jsou v takovém stavu jak je opustila armáda v roce 1990. Na budově jsou opravené pouze střechy a okapy.

Provázel nás bratr Antonín, který působí v klášteře nejen jako varhaník, ale varhany i čistí a opravuje. Benediktinskou komunitu tvoří

7 bratří kteří se starají o kostel, objekt kláštera, věnují se poutníkům a četným turistům, pracují na zahradě a mají malé hospodářství.

V hospodářství chovají ovečky a jiná drobná hospodářská zvířata, starají se o včelín, obdělávají velkou zahradu a kus pole, provozují

malou stolárnu.Postupně se restaurují nejen obrazy, ale také stavební části kláštera. Nevyřízené restituce klášterního majetku však

nedovolují velké investice. Bude to ještě dlouho trvat než se dá vše do pořádku....

Pak jsme si chvíli odpočinuli u oběda v místní Taverně a další naše cesta vedla do záchranné stanice pro dravé ptáky.Stanicí nás

provázel pan Jaroslav Sedláček a seznamoval nás nejen s životem dravců, ale také jak se do stanice dostali a co s nimi pak bude.

Stanice je soukromé zařízení, které vzniklo v roce 1999 a jeho hlavní funkcí je poskytnout pomoc handicapovaným živočichům a jejich

návrat zpět do přírody. Mohli jsme obdivovat a fotografovat zblízka různé dravé ptáky, například jestřába  dřemlíka tundrového,káně

lesní, krkavce, poštolku a další ptáky. Den se nám vydařil, počasí nám přálo i když na závěr nám hrozila jarní bouřka...  

                                                                                                                                                                               Stanislava Sadovská