Výstava v Měníně

26.10.2014 07:48

Zveme vás na výstavu fotografií fotoklubu FIT U3V.

         

        

                 

      

           

              

          

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

         

         

         

 Výstava byla společná s žáky ZŠ a MŠ Měnín, kteří zde vystavovali své mnohdy velmi zdařilé práce. Na organizaci výstavy a celém jejím průběhu se podílel i Spolek zdravotně postižených z Měnína. Děkujeme jim za pomoc při organizaci výstavy a dík patří také vedení obce,  které nám umožnilo uspořádat tuto výstavu v nádherných prostorách obecního úřadu. Výstavu našich fotografií a prací žáků místní školy zahájil starosta obce pan Oldřich Odrážka a členové Spolku zdravotně postižených. Popřáli nám nejen dobré světlo, ale i hodně dalších zdařilých fotografií.

                                                                                                                                                                       Stanislava Sadovská