Závěrečné hodnocení MSMO 28. června v Ivančicích.

29.06.2014 11:17

Jako nováčci v soutěži fotoklubů Moravsko-slezského mapového okruhu jsme si vedli docela dobře, neskončli jsme jak bývá tradicí všech nováčků jako poslední. Nejlépe hodnocenou fotografií zaslanou našimi členy byla fotografie R. Odehnalové - Spojení háčky, která se umístila v první dvacítce ze 195 fotografií zaslaných do soutěže. Okolo 60 - 70. místa se pohybovaly fotografie dalších našich členů - L.Drholce - Benátky zdola a K. Báči - Mezi pruhy. Pořadí je relativní, protože některé fotografie měly stejné bodové hodnocení a autory tak seřadili podle abecedy. Takže třeba  fotka na 14. tém místě měla stejný počet bodů jako na místě 20.  Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se....

Výstava fotografií MSMO v památníku Alfonse Muchy v Ivančicích byla zahájena vernisáží dne 28. června a potrvá až do 31.července 2014. Otevřena je denně v obvyklou otevírací dobu a vstup na výstavu je volný.

Prohlédli jsme si také komentovanou expozici Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka, Po společném obědě se zástupci všech fotoklubů dohodli na propozicích a pravidlech příštího ročníku MSMO , jehož pořadatelem bude fotoklub ze severomoravského Jablunkova. Potom část účastníků se zúčastnila prohlídky historických částí města Ivančice s průvodcem. Zbytek účasrtníků šel procházkou kolem řeky Oslavy ke Stříbskému mlýnu, kde měl náš hostitelský klub FotKI z Ivančic připraven další velmi zajímavý program, jak je možno vidět na fotografiíích z akce.

Setkání členů fotoklubů bylo nejen inspirující, ale i pobídkou do další činnosti našeho klubu.                            

Stanislava Sadovská