Trochu historie...

15.06.2019 00:00

Tak jak se vše v životě mění a čas neúprosně běží, tak i v našem fotoklubu dochází ke změnám.Všichni naši členové již jsou v seniorském věku, tak se občas vyskytnou zdravotní problémy, které jim již nedovolují ve fotoklubu  dále pokračovat a zúčastňovat se akcí. Bohužel, také již někteří opustili tento svět a vzpomínku na ně si uchováváme jen ve svých srdcích...

Tento měsíc se snámi rozloučila zakádající členka a předseda fotoklubu od roku 2013, paní Stanislava Sadovská. Pomyslné žezlo ve funkci předsedy fotoklubu tak přebírá paní Jarmila Teglová. Paní Sadovská bude dále jen upravovat naše webové stránky. Zároveň byli přijati čtyři noví členové fotoklubu. Přivítejme tedy nové členy  a přejme novému předsedovi úspěch v náročné práci. Jak zvláštní mohou být chvíle, byť jsou zprvu jen obyčejné a všední. Jejich zachycení fotoaparátem nám přináší radost a potěšení. Dostat pak do těchto dnů barvu a jas, je úkol někdy nedosažitelný. Podaří-li se to, zapíše se pak tento den do našich pamětí. Touha ukázat co umíme nás žene kupředu, abychom nezaostali...

                                                                                                                                                                                           Stanislava Sadovská 

Jak šel čas ve fotoklubu ...                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
2015
 
 
2014
 
    
2014